jy Berat kandili münasebetiyle Nihal Atakaş Camisinde tatlı ikramında bulunduk.
/ Berat kandili münasebetiyle Nihal Atakaş Camisinde tatlı ikramında bulunduk.